فیلمهای افزایش قیمت نان و کاهش کار نانوایی‌ها به دنبال کمبود و گرانی آرد در کرج، ماهدشت و شهریار

در پی کمبود نان در نانواییها در شهرهای مختلف و تعطیلی و کوتاه شدن زمان پخت در بسیاری از آنها، کلیپهایی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شده که از زمینه‌سازی برای افزایش قیمت نان حکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید