پس از طوفان

اتحاد مردم ایران برای تحریم انتخابات تحقق یک خواست دیرینه براندازان است و فصل دیگری در رابطه میان رژیم اسلامی و مردم میگشاید. شکی نیست که انخابات بی رمق رژیم ته مانده مشروعیت دروغین آن را هم از بین خواهد

بیشتر بخوانید

فضای مجازی آفت مبارزه

فعالیت مجازی کمتر از ۲۰ سال در ایران سابقه داره و از سال ۸۸ حالت جدی پیدا کرده. عمده فعالیت اپوزیسیون در این مدت شده لینک فرستادن, لایک کردن و احساس پیروزی از راه اندازی طوفان توئیتری. هیچ کدوم از

بیشتر بخوانید