آیا می دانستید مجاهدین در قبل از انقلاب نیز هواپیماربایی میکردند؟

بطور خلاصه اینکه مجاهدین با سازمان تروریستی فتح ( سازمان آزادیبخش فلسطین) توافق کرده بود تا جوانان ایرانی را جذب و به اردوگاههای فلسطینی بفرستد تا در آنجا آموزش تروریستی ببینند. چند گروه موفق میشوند و خود را به آنجا می رسانند. اما یک گروه دانشجو بخاطر اینکه پاسپورت نمی توانستند بگیرند قاچاقی با بلم به دوبی رفتند تا از آنجا به لبنان بروند اما گیر ماموران امنیتی دوبی می افتند و قرار میشود آنها را سوار هواپیمای مسافربی ایرانی کرده به ایران بازگردانند.

اما چند نفر از اعضای سازمان باخبر میشوند و با خود بمب ناپالم!! به داخل هواپیمای مسافربری می برند و هواپیما را در آسمان می دزدند و به عراق می برند. این در شرایطی بود که بین ایران و عراق بر سر اروند رود کشمکش هایی وجود داشت.

بیشتر بخوانید