افزایش محبوبیت ترامپ

طبق تجربه تاریخی امریکا، رهبران اجرایی در زمان بحران از حمایت عمومی بیشتری برخوردار می شوند – این اتفاق در سراسر ایالات متحده و بسیاری از مناطق دیگر رخ می دهد. به نتایج یک نظرسنجی از فاکس نیوز نگاه کنید.

بیشتر بخوانید