در سالگرد قیام ۹۸ و در آستانه قیامی قدرتمندتر – محسن ابراهیمی

وبسایت تلوزیون میهن: یکسال از قیام ۹۸ گذشت. قیامی که یک هدف داشت و بس: پایان دادن به حیات هیولایی چهل ساله. قیام ۹۸ پیروز نشد به این معنا که به هدف بلافاصله اش – سرنگونی حکومت اسلامی – نرسید.

بیشتر بخوانید