سالگرد اعدام یک جوان ایرانی به جرم پرسشگری

طبق عقاید مسلمانان حضرت پونس پیامبر (که اصلا معلوم نیست در تاریخ وجود خارجی داشته یا خیر) در دریا غرق میشود و توسط یک نهنگ قورت داده می شود ولی او در داخل شکم نهنگ شروع به خواندن دعا می

بیشتر بخوانید