تاریخچه مجله فکاهی شارلی اِبدو (Charlie Hebdo)

شارلی اِبدو مجلهٔ فکاهی چپ‌گرای فرانسوی است. درونمایه این مجله لحنی انتقادی دارد و خط مشی اعلام شده آن فعالیت‌های ضد نژادپرستی است. نگارش‌های این مجله شامل نقد و تمسخر کاتولیک فرانسه، یهودیت در فرانسه (از جمله هولوکاست)، اسلام در فرانسه، سیاست و حتی فرهنگ عامهٔ فرانسه می‌شود.

بیشتر بخوانید

ابولهب – عموی محمد که او را دیوانه میدانست

ابولهب، فرزند عبدالمطلب، و عموی محمد است. او علاوه بر انکار نبوت، اولین فرد از اقربین محمد بود که در ماجرای دعوت محمد او را انکار نمود. در روایتی از طارق محرابی آمده ‌است که روزی در مکه، محمد بن

بیشتر بخوانید