سخنرانی آقای امیر طاهری روزنامه نگار ارشد در مراسم یکصدمین زادروز پادشاه در لندن

برای اینکه یک درک بهتری از این دوران ۳۷ ساله سلطنت محمد رضا شاه پیدا کنیم باید این رو به عنوان یک مجموعه ببینیم نه یک چیز تکه تکه و سلاخی شده. مثلا شما در تاریخ انگلیس از عصر الیزابت صحبت میکنید (Elizabethan age). به نظر من یک Mohammad Reza Shah age هم هست.

بیشتر بخوانید