خشونت با مزدوران حکومت آری یا نه / گفتگو با محمد مهدوی فر و مجتبی واحدی (ویدئو- یکساعت)

محمد مهدوی فر، از امضاء کندگان بیانیه ۱۴ نفره استعفای خامنه ای، مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق است که به «شاعر شعر الفبا» شهرت دارد. محمد مهدوی فر که در جنگ هشت ساله یک بسیجی غواص و تخریب‌چی بوده

بیشتر بخوانید