آیت‌الله امجد: علما یا عمامه از سر بردارند یا در مقابل خامنه‌ای بایستند

امجد در این نامه انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری در ایران را «استخفاف مفتضح» نامیده و خطاب به خامنه ای نوشته است: شما نام این استخفاف مفتضح را انتخابات می گذارید؟!

بیشتر بخوانید