کار فرهنگی احداث راه آهن در ایران

شاید باورش برای نسل جوان ایرانی سخت باشد که بداند برای تاسیس راه آهن در ایران از دوره ناصرالدین شاه تا رضا شاه چقدر زحمتها کشیده شده و وطن پرستان فرنگ رفته چه خون دلها خوردند تا ثابت کنند راه

بیشتر بخوانید