خمینی: مواظب باشید زن، رئیس جمهور نشود

خمینی جنایتکار در ماجرای پانزده خرداد 1341 دلیل مخالفتش با شاه این بود که به زنان حق رای داده که این امر خلاف اسلام است. زمانی که به قدرت رسید دید زمینه برای پس گرفتن حق رای زنان فراهم نیست چون دوران پهلوی برخی تحولات فرهنگی را در ایران نهادینه کرده و برگشت به دوران شیخ فضل الله نوری غیر ممکن است لذا به افراد نزدیک خود توصیه کرد که مبادا بگذارید زن ها سکان مدیریت کشور را بدست بگیرند.

بیشتر بخوانید