نشریه آتلانتیک: بین چند صد هزار تا چند میلیون مبتلا به کرونا (تا کنون) در ایران بر مبنای مدلهای آماری

خلاصه: این مقاله با مدلهای مختلف آماری تعداد مبتلایان را تخمین میزند و به نتایجی بین چند صد هزار نفر تا چند میلیون نفر میرسد. بعضی از این مدلها مناسبتر هستند (مانند تخمین بر اساس آمار بستری شدگان) و بعضی

بیشتر بخوانید