زیبارویی که زیباترین است؛ از آناستازیا لنای اوکراینی تا بهاره رهنمای ایرانی!

امروز زیباروی اوکراینی برای دفاع از کشورش اسلحه بر دست گرفت و درست زمانیکه این خبر تیتر اول رسانه ها شد، من به یاد سلبریتی های کرایه ای و دوزاری چو بهاره رهنما و شهاب حسینی و … افتادم و

بیشتر بخوانید