فقط دو امریکایی، ماهیت آخوندها را خوب شناختند

مایک پمپئو فرد بسیار باهوشی است با ذهنی منسجم و شخصیتی محکم. در میان سیاستمداران امریکایی در ۴ دهه گذشته بی نظیر است. وقتی درباره ایران و مردم ایران و رژیم آخوندی حرف می زند ما ایرانیان احساس می کنیم از ما بهتر آخوندها را شناخته و بخاطر همین بود که میگفت در برابر این رژیم جنایتکار مماشات جواب نمی دهد

بیشتر بخوانید