در جدال با نا امیدی؛ چگونه در جهنم جمهوری اسلامی، رویا پردازی کنیم!؟

هر چه از عمر این جرثومه تباهی و ویرانی گذشت، ایرانیان بیش از پیش به خطای نابخشودنی انقلاب سیاه ۵۷ و آثار تباهی اش اندیشیدند؛ همین دیروز دار و دسته فواحش سیاسی اینترنت را آذین بستند تا عجوزه ای به

بیشتر بخوانید

پند اخلاقی: اگر انگلیسی بلد نیستید زور نزنید تا از روی یک متن کنار دوربین یکسری کلمات رو پشت سر هم ردیف کنید

وگرنه اینجوری خودتون رو مسخره میکنید: یک جا هم که وسط ویدئو آنقدر “تپق” ضایع بوده که مجبور شدند یک قطعه رو حذف کنند. یعنی رئیس جمهور حیف نون مقاومت و دم و دستگاه ریاست جمهوری ایشون حتا نمیتونن یک

بیشتر بخوانید

The New York Times: تصاویر داخل اشرف ۳ (پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی)

تصاویر بازدید خبرنگاران نیویورک تایمز از کمپ اشرف ۳. پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی.

بیشتر بخوانید