مزار شریف هم سقوط کرد، کابل در محاصره طالبان

ساعتی پیش طالبان وارد شهر مزار شریف شدند. بدین ترتیب پایگاه سنتی مقاومت و آخرین پل ارتباطی نیرویها ی ضد طالبان هم از دستشان خارج شد. Units deployed in Mazar itself (not Dehdadi) left city for airport and some went

بیشتر بخوانید