دروغ آخوندها درباره شمشیرذوالفقار

مزخرف گویی آخوند مجلسی پدرسوخته که پول شاه ایران را گرفت تا هزاران حدیث جعلی برای فرقه تشیع بنویسد تمامی ندارد.
آخوندهای پدرسوخته درمورد شمشیر علی ببنید چه روایتی را نقل کرده اند:

بیشتر بخوانید

مجتهدی که مخارج سفرش را امام زمان به ریال فرانسوی پرداخت!

خاطره‌ای به یادم افتاد که برمی‌گردد به دوران دانشجویی من در اواخر دهه هفتاد در شهر … . دو تن از همدوره ای های من نواری از آخوند گردن کلفتی‌ موسوم به کافی‌ که در ضمن از صدائی نکره‌ هم

بیشتر بخوانید