شعار بس است! حداقل پشتیبانی مالی کنیم، مسعود نقره‌کار

نیاز مالی مبارزان آزادیخواه و عدالت جو در داخل کشور و خانواده آنان، به ویژه در شرایط سخت اقصادی که تورم و گرانی، بیکاری، فقر و کمبود مایحتاج اولیه زندگی بیداد می‌کنند، نیازی حیاتی ست. سرکوب، زندان، محرومیت‌ها و محدودیت‌های

بیشتر بخوانید

سردر گمی اپوزیسیون خارج از کشور در رابطه با جنبش های داخلی در نگاه دکتر مسعود نقره کار- تلویزیون میهن

مسعود نقره کار: اپوزیسیون خارج از کشور یک اصل رو به نظر من باید ملکه ذهنش بکنه و اون این هستش که چه گونه میتواند, چه کار باید بکند, که به جنبشهای سیاسی, مدنی و صنفی داخل کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید