اروپا به کجا می رود؟

هر از گاهی تروریستهای اسلامی درشهرهای اروپایی شهروندان بی گناه را می کشند و تا مدتی رسانه ها واکنش های مختلف مردم و افراد معروف سیاسی را پوشش می دهند اما همه چیز در حد حرف و تسلیت و همدردی

بیشتر بخوانید