شاهزاده رضا پهلوی: مماشات با این رژیم منطقه را بی ثبات می کند

شاهزاده رضا پهلوی: رابطه مستقیمی بین عقب‌نشینی رژیم ایران با اعمال فشار بر آن وجود دارد و هر آسان‌گیری با رژیم ایران به‌معنای بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد بود

بیشتر بخوانید