شعار دانش آموزان بدنبال بازگشایی مدارس پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲

اینرو فردی که خودش در مهر ماه ۳۲ دانش آموز دبیرستان بوده برایم گفت: طنز تلخ ماجرا اینجاست که بعد از ۵۷ سال هنوز هم وصف حال ملت ایران همین است!

بیشتر بخوانید

واقعیتی درباره مصدق

در چند روز گذشته بر سر یک نظر سنجی توئیتری خانم سالومه سیدی که نام مصدق را هم بعنوان یکی از خائنین به ایران گنجانده بود بحثهای موافق و مخالف زیادی مطرح شد. اینجانب اصولا بر روی هیچ شخص و

بیشتر بخوانید