واقعیتی درباره مصدق

در چند روز گذشته بر سر یک نظر سنجی توئیتری خانم سالومه سیدی که نام مصدق را هم بعنوان یکی از خائنین به ایران گنجانده بود بحثهای موافق و مخالف زیادی مطرح شد. اینجانب اصولا بر روی هیچ شخص و

بیشتر بخوانید