از فرط دشمنی با امریکا تنبانش روبلی شد!

جمهوری اسلامی تصمیم گرفته دلار امریکا را از مبادلات تجاری و پولی خود حذف کند و روبل روسی را جایگزین آن نماید!! فکر نکنید این شکل از لج بازی فقط در دوره خامنه ای پدید آمده و در تاریخ ایران

بیشتر بخوانید

راهی که خامنه ای می رود همان راه مصدق است

خامنه ای همان راهی را می رود که مصدق در ۸۰ سال پیش پیمود. وقتی کسی در توهم باشد هم خود را به هلاکت می اندازد و هم چند میلیون نفر را گرفتار سختی و فقر و مرارت می کند.

بیشتر بخوانید