شلاق زدن بچه ۱۲ ساله در انظار عمومی

بنظرم تاریخ نگاران باید تاریخ صد ساله اخیر را دوباره بنویسند. خبری که در روزنامه اطلاعات مورخه ۱۴ خرداد سال ۱۳۳۱ (دولت مصدق) منتشر کرده واقعا تکان دهنده است. آن دو سالی که مصدق زمامدار مطلق ایران بود و شاه

بیشتر بخوانید