خیانت مصدقی ها به ایران و ایرانیان(۳)

زمانی که خلیل طهماسبی تروریست فدائیان اسلام سپهبد رزم آرا را به قتل رساند موجب شادی و سرور جبهه ملی و بازاریان مذهبی و صد البته آخوندها شد. مصدق خودش برای دیدن خلیل طهماسبی به زندان رفت تا از او قدردانی کند ولی چون در سال نخستین زمامداریش از قدرت کافی برای آزاد کردن آن قاتل جنایتکار برخوردار نبود به او قول داد که در فرصت مناسب او و دوستانش را آزاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید

واقعیتی درباره مصدق

در چند روز گذشته بر سر یک نظر سنجی توئیتری خانم سالومه سیدی که نام مصدق را هم بعنوان یکی از خائنین به ایران گنجانده بود بحثهای موافق و مخالف زیادی مطرح شد. اینجانب اصولا بر روی هیچ شخص و

بیشتر بخوانید