کاوه شیرزاد: چرا غرب باید بدنبال محکومیت اسدالله اسدی مصونیت دیپلماتیک حکومت را لغو کند

در این ویدیو به مقامات غربی و افکار عمومی غرب توضیح دادم چرا باید بخاطر امنیت مردمانشان مصونیت دیپلماتیک، دیپلمات های جمهوری اسلامی در جهان را لغو کنند و چرا باید دیپلمات های ایرانی را از اروپا و آمریکا اخراج کنند.

بیشتر بخوانید