خطاب به ج.ا، اسرائیل، آمریکا و عربستان: این نمایش مضحک (ادای جنگ) را تمام کنید !

شما هیچ کدام قصد و آمادگی یک جنگ کلاسیک را ندارید، بگذارید در این دنیا حداقل یک چیز (جنگ) به مضحکه کشیده نشود. یک عده زیادی را علاف کرده اید که اگر از فلان خط قرمز عبور شود یا بهمان

بیشتر بخوانید