مضحک ترین مناظره انتخاباتی

با وجودی که نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی را بیش از یک معرکه و شامورتی بازی نمی بینم اما همواره باور داشتم که در مناظرات انتخاباتی نامزدهای از فیلتر شورای نگهبان رد شده ناخودآگاه نکاتی مطرح میشود که برای ما که از بیرون مسائل سیاسی را دنبال می کنیم میتواند ارزشمند باشد.

بیشتر بخوانید

درخواست عیال محسن رضایی از مقام رهبری

بهش میگم تو آبرو و حیثیت برا ما نزاشتی، آخه چند بار کاندیدا میشی؟ لش خبرت چهار تا دونه رای میاری اونم من به اقدس خانوم اینا رو می اندازم که دست عروسش را بگیره و خانواده گی بروند به تو رای بدهند که آن هم نصفش رای باطله است. آخه من از دست تو کجا برم و به کی شکایت کنم؟ الهی جز جیگر بزنی مرد، الهی زیر تریلی هیجده چرخ بری که اینقدر ما از دستت حرص نخوریم.

بیشتر بخوانید