خبر فیک “معامله نظامی ۱۰ میلیاردی آمریکا و عربستان سعودی” در رسانه های رژیم

در حین جستجوی اخبار امروز به خبر “معامله نظامی ۱۰ میلیاردی آمریکا و عربستان سعودی” برخوردم که در رسانه های و وبسایتهای مربوط به رژیم به طور گسترده منتشر شده (با سرچ گوگل حداقل ۳ صفحه لینک, و غالبا با

بیشتر بخوانید