مقایسه تیتر اصلی روزنامه اطلاعات در دو روز متوالی

برخلاف تیم تحقیقاتی کشورهای امریکا، آلمان و انگلیس که پزوهش ها و تحقیقات شان برای ساخت واکسن کرونا حدودا 9 ماه طول کشید، دانشمندان هسته ای و تخمی ما در قرارگاه دعبل خزاعی موفق شدند ظرف کمتر از 24 ساعت

بیشتر بخوانید