سعید مولایی که رژیم او را از مسابقه با رقیب اسرائیلی محروم کرد، به تل آویو آمد (+ کلیپ)

ورود جودوکار پرآوازۀ ایرانی، سعید مولایی به اسرائیل برای شرکت در مسابقات بین المللی جودو، با ابراز خرسندی عظیم در محافل ورزشی اسرائیل و همچنین مردم و رسانه های همگانی این کشور روبرو شد و آن را ضربه دیگری بر ستیزجویی های حکومت ایران دانستند.

بیشتر بخوانید