توصیه های اقتصادی حسن روحانی به آلمان

به گزارش خبرنگار ما که نخواست نامش فاش شود عصر روز گذشته دکتر حسن روحانی در یک تماس تلفنی با خانم آنکلا مرکل مراتب نگرانی خود را از وخامت اوضاع اقتصادی آلمان ابراز داشت و مراتب همدری و نگرانی خود

بیشتر بخوانید