کشف جدید دانشمندان درباره ملخ ها

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید رسول خدا فرمود: یا علی می دانی آن نقطه های سیاهی که بر بال ملخهاست چیست؟ عرض کردم خدا و رسول بهتر می دانند. فرمود بر بال آنها نوشته «انا اللّه رب العالمین خلقت الجرد خبراً من

بیشتر بخوانید

مجتهدی که جک و جانورها و ملخ ها هم از او حرف شنوی داشتند

شخصی آمد خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی رحمه الله علیه معروف به نخودکی و گفته بود : آشیخ یک سِری ملخ آمده اند دارند مزرعه مرا می خورند .
آقا فرموده بود : تو حق فقراء را نمی دهی ، زکات نمی دهی خُب حق فقرا را ملخ ها می خورند . چون زکات نمی دهی آنها بر می دارند ، آیا قول می دهی زکات بدهی ؟
گفت : بله آقا .
آقا یک دعا برایش نوشت و فرمود : برو این دعا را توی آن زمین چال کن و از قول من به آن ملخ ها بگو ، ملخ ها! شیخ حسنعلی گفته بلند شوید بروید پای این ساقه های گندم و علفهای هرزه زمین را بخورید ، من زکات می دهم !!

بیشتر بخوانید