درد بی درمان «اسلام» و خو گرفتن و همزیستی با ایدز ادیان ابراهیمی!

کسی که ستون فقراتش آسیب می بیند، خیلی کارها را دیگر نمیتواند انجام دهد و اولین توصیه پزشک متخصص به او، «کنار» آمدن با شرایط جدید است. اینکه در گذشته شما چه بودید، کوچکترین تاثیری در شرایط امروزتان ندارد. اینکه

بیشتر بخوانید

آرزوی بهشت بازرگان… مانده در برزخ – حسن امرایی – ایندیپندنت فارسی

داستان استعفای مهندس مهدی بازرگان، که این روزها چهلمین سال آن دولت مستعجل است( ۱۵ آبان ۱۳۵۸)، حکایت کسی است که سال‌های سال در آرزوی به کف آوردن موقعیتی بود تا بتواند ایده‌ها و افکارش را در حوزه قدرت و

بیشتر بخوانید