یک تحلیل هوشمندانه از «ملی گرایی وامانده» امثال زاهدی

اردشیر زاهدی آنقدر پول دارد -بقول خودش در مصاحبه با BBC با خود از ایران به آمریکا برده- که یک بورسیه بنام بورسیه زاهدی در دانشگاه استنفرد ایجاد کرده تا کسانی در آرشیو خانوادگی‌اش تحقیق کنند. ۱۲هزار دلار برای ۱۲

بیشتر بخوانید