فرض کنیم «ترامپ» رییس جمهور میماند، آیا واقعا فکر میکنید او آمریکایی ها را به کشتن میداد که «ایرانیان» مفتی رها شوند!؟

برای من که دوره جرج بوش و رویای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط «حمله خارجی» را به یاد دارم، دعواهای امروز طرفداران ترامپ و بایدن کوچکترین جذابیتی ندارد. من همیشه گفته ام با حمله نظامی به ایران مخالف هستم اما اگر

بیشتر بخوانید

مناظره ترامپ ودرسی برای ما ایرانیان

میگویند مناظره ترامپ و بایدن را 100 میلیون نفر بصورت زنده تماشا کردند. این بخاطردو قطبی شدن جامعه امریکاست. شخصیت متفاوت دونالد ترامپ باعث شده همه محافل سنتی سیاسی امریکا وضعیت خودشان را متزلزل احساس کنند. ترامپ برخلاف سیاستمداران گذشته

بیشتر بخوانید