به عبارت دیگر؛ مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی دهه ۸۰ و زندانی سیاسی پیشین که در سوئد زندگی می‌کند، می‌گوید تهدیدات ماموران امنیتی که در ایران و در بازجویی‌ها شروع شده بود، حتی در خارج از کشور هم ادامه داشته و می‌افزاید “انگار ما در یک بازجویی دائمی هستیم”.

بیشتر بخوانید