دستاورد نظامی جدید ج.ا : پرتاب «زیر دریایی» موشک (با اندکی تقلب)

امروز ویدئوهایی جدیدی از دستاوردهای موشکی ج.ا. منتشر شدند: New video of the test launch of several #Iran-made missiles (Zafar, Nasr1, Nasr, Ghadir, Ghader, Soumar) pic.twitter.com/hHREtK2Wfz — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) August 17, 2020 در میان آنها یک صحنه پرتاب موشک

بیشتر بخوانید