افشا فایل صوتی ظریف حاکی از اختلافات و تنش های شدید سیاسی نیروهای رژیم دارد

در مطلب با مرگ خامنه ای، رویارویی و صف کشی کفتارها آغاز خواهد شد، اشاره کردم، شاید تنها علت عدم درگیری پرتنش نیروهای رژیم با یکدیگر، فعلا زنده بودن خامنه ای است گرچه همین حالا هم دعواها و زد و

بیشتر بخوانید

مقام معظم «میدان»

کسانی که ماهیت جمهوری اسلامی را شناخته اند بخوبی می دانند که این رژیم اعتقادی به دیپلماسی نداشته و ندارد و اگر می بینید به پای میز مذاکرات می آید فقط بخاطر رها شدن از زیر فشار و تنگناهاست و

بیشتر بخوانید