فیلسوف فرانسوی، مداح خمینی، بچه باز فاسد

میشل فوکو فیلسوف و نویسنده مشهور فرانسوی در بین طرفداران جمهوری اسلامی جایگاه و منزلت خاصی دارد زیرا او از خمینی تمجید میکرد و انقلاب اسلامی را دمیدن روح قدسی به جهان معرفی میکرد! البته در کنار این مزخرفات و

بیشتر بخوانید