مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا در ایران سخنان خامنه‌ای را رد کرد

مینو محرز، عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا، در صحبت‌هایی متضاد با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که هر واکسن تایید شده از “هر کشوری” موثر است و باید تزریق کرد.

بیشتر بخوانید