شش قلم میوه یه میلیون!

این ویدئو صحبتهای یک آقایی است که با دیدن قیمت شش قلم میوه شوکه شده است. قیمت این شش قلم میوه ۹۸۶ هزار تومان شده است. این آقا در صحبتهایش با عصبانیت می گوید «خاک بر سر این نظام، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای.»

بیشتر بخوانید