جناب دکتر بنفش آبادی!

حسن روحانی در مالزی؛ روزگذشته برای اینکه بگن شیخ حسن به مترجم نیاز ندارد، مترجمش رو با فتوشاپ حذف کردن اما خب عکس اصلی به دست مردم رسید و دنیایی به ریش حسن روحانی و ما خندید! چی دادیم، چی

بیشتر بخوانید