رد مدعای دولت ج/ا توسط رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: نیاز کنونی دارو با انتقال ارز و از طریق آمریکا و اروپا تأمین می‌شود!

بیشتر بخوانید