تنور انتخابات هرگز گرم نخواهد شد

سرکوب خونین اعتراضات مردم در دی ۹۶ و آبان ۹۸ چنان شکافی بین مردم و جمهوری اسلامی ایجاد کرده که محال است انتخابات پرشور و دشمن شکن راه انداخت و ژست مردم سالاری اسلامی گرفت. رژیم این واقعیت را در

بیشتر بخوانید