چرنوبیل چین

بیش از 100 سیاستمدار و افراد مشهور نامه سرگشاده ای را علیه پنهان کاری دولت چین امضا کرده اند. از جمله وزیر سابق دادگستری کانادا و مدافع حقوق بشر ایروین کوتلر. در این نامه ، امضا كنندگان هشدار می دهند

بیشتر بخوانید