واکنش سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده به مانور سپاه و حمله به ماکت ناو کلاس Nimitz در تنگه هرمز

Cmdr Rebecca Rebarich سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین در اظهار نظری در مورد مانور اخیر سپاه گفت: مقامات از تمرینات ایران آگاه بوده اند. وی گفت: در حالی که ما همیشه مراقب این نوع رفتارهای

بیشتر بخوانید