به آتش کشیده شدن مهمترین ناو فرماندهی روسیه توسط موشکهای اوکراینی

ناو موسکوا که در واقع کشتی سرفرماندهی ناوگان دریایی  روسیه در دریای سیاه محسوب میشود هدف دو موشک قرار گرفت و در حال سوختن است. حدود 400 الی 500 خدمه این ناو به بیرون تخلیه شده اند.

بیشتر بخوانید