Warning: Undefined array key "wp_lang" in /homepages/37/d801183187/htdocs/WordPress/Mashrooteh/wp-content/plugins/wpdiscuz/forms/wpDiscuzForm.php on line 310
ناکارآمدی جمهوری اسلامی – مشروطه

حکایتی قدیمی اندر احوالات امروز ایران

می گویند روزگارانی که حمام ها رونق گرفت، نرخ حمام در تهران سه تومان و درقم دوتومان بود، برخی افراد که فکر می کردند زرنگند، یک تومان خرج می کردند و می رفتند در قم حمام می کردند و یک

بیشتر بخوانید

خارج شدن کنترل اوضاع از دست رژیم

پوچ بودن و میان تهی بودن این رژیم پوشالی را حتی میتوان در عرصه نظامی هم دید. شما ببینید اینها در مقابل ضربات اسرائیل چقدر بی در و پیکر و درهم ریخته اند. اسناد سری اتمی شان را با وانت بیرون بردند، مراکز هسته ای و افراد کلیدی شان را بارها زدند اما اینها جز رجزخوانی و دروغ بافی چیز دیگری در چنته نداشتند. منتظرند یک اتفاق یا حادثه ای در امریکا یا اسرائیل رخ دهد تا ادعا کنند کار آنها بوده و از دشمن انتقام سخت گرفته اند. این حقه ها را مردم داخل فهمیده اند.

بیشتر بخوانید

در عصر نوین، تامین مواد خوراکی نباید مسئله باشد

جمهوری اسلامی آنقدر حکومت ناکارآمد و بی لیاقتی است که هنوز پس از چهل سال زمامداری و فروش انبوه ذخائر زیر زمینی و فراورده های نفتی و پتروشیمی و گازی، هنوز نتوانسته است بدیهی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی

بیشتر بخوانید